Sunday, 12 August 2012

Bandar ini satu ketika dahulu seperti Kuala Lumpur.....Syria.

Tanggungjawab dan moral para mujahidin terhadap orang awam

Tanggungjawab dan moral para mujahidin terhadap orang awam mereka menitik beratkan. Gambar ini menunjukkan Tentera Pembebasan Syria menyelamatkan kaum wanita yang lemah sekiranya tercetusnya peperangan.

Tentera Pembebasan Syria berserta orang awam tidak terlepas menunaikan sembahyang berjemaah

Tentera Pembebasan Syria berserta orang awam tidak terlepas menunaikan sembahyang berjemaah bersama-sama sebelum mereka turun ke medan peperangan, semoga Allah S.W.T memberi pertolongan kemenangan ke atas para mujahidin ini.

Solat itu tiang agama, syahid pula mulia di sisi Allah S.W.TAl-Quran juga melebihkan mujahid (orang yang berjihad) di atas orang tidak pergi berjihad.

Allah swt berfirman:

“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak
mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan
jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas
orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang), satu darjat. Kepada masing-masing mereka
Allah menjanjikan pahala yang baik (syurga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad
atas orang yang duduk dengan pahala yang besar (iaitu) beberapa darjat daripada-Nya,
ampunan serta rahmat. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [TMQ
al-Nisa’ (4):95-96]

Militan Hizbullah, parti politik tentera lebanon berhampiran Istana Aleppo,di Syria

Militan Hizbullah, parti politik tentera lebanon berhampiran Istana Aleppo,di Syria. Perhatikan jalur kuning tanda pada tangan mereka. Ini membuktikan yang Basyar Assad meraih sokongan & pertolongan dari pihak luar untuk menentang Tentera Pembebasan Syria. Semoga Allah S.W.T melumpuhkan niat terkutuk mereka ini.

Allahuakbar!

Tangannya yang kudung tidak bermakna bukan dirinya ini seorang mujahidin malahan boleh di panggil singa Allah ini mampu mengangkat senjata mahupun berjihad di medan perang, Allahuakbar!