Tuesday, 16 September 2014

Gambar ini ialah tentera Perancis yang memegang kepala muslimin

 

Gambar ini ialah tentera Perancis yang memegang kepala muslimin Algeria sebaik selepas mereka menjajah negara tersebut. Merekalah kaum yang apabila menjajah, memenggal kepala muslimin yang dijajah dan diabadikan dalam foto. Kini mereka juga yang mengatur perang persepsi menggambarkan Islam yang ganas memenggal kepala orang di Syria dan Iraq.

No comments:

Post a Comment