Friday, 17 January 2014

Anak- anak Syria terus di bunuh..

BASYAR ASSAD KETURUNAN PENCONGKEL HAJAR ASWAD DARI KA’BAH !!SYEKH ADNAN AR-UR menegaskan bahwa yang mencongkel dan mencuri hajar aswad dari ka’bah selama 22 tahun ka’bah tanpa hajar aswad adalah :
▬ nenek moyang keluarga al-asad 
▬▬ yaitu qaramithah yang telah berbuat rusak di tanah suci masjidil haram.

Apakah anda tahu siapa Qaramithah? 

Jika anda tahu pendahulu basyar assad maka anda akan paham basyar assad yang haus darah itu. Berikut ini adalah sejarah kejahatan kakek kakek basyar assad yang berhasil diarekam oleh Imam Ibnu Katsir al-Syafi’I, yang patut kita baca dan renungkan kembali

Pengkhianatan Daulah Qaramithah 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Daulah Qaramithah beridiologi Syi’ah Isma’iliyyah sebuah ideologi sesat yang meyakini imamah (kepemimpinan) Ismail bin Ja’far as-Shadiq.

•»

Setelah wafatnya Ja’far bin Muhammad ash-Shâdiq, kaum Syiah terpecah menjadi dua kelompok. 

Satu kelompok menyerahkan kepemimpinan kepada anaknya, yaitu :
▬ Mûsâ al-Kâzhim, 
▬▬ mereka inilah yang kemudian disebut Syiah Itsnâ ‘Asyariyah (aliran Syiah yang meyakini adanya imam yang berjumlah dua belas orang). ( yg masuk ke Indonesia *)

Dan satu kelompok lagi menyerahkan kepemimpinan kepada anaknya yang lain, yaitu 
▬ Ismâ’il bin Ja’far,
▬▬ kelompok ini kemudian dikenal sebagai Syiah Ismâ’iliyah. Kadang kala mereka dinisbatkan kepada madzhab bathiniyah dan kadang kala dikaitkan juga dengan Qarâmithah. Akan tetapi, mereka lebih senang disebut Ismâ’iliyah. 

Al-Milal wan Nihal (I/191-192)
—————————————

•»

Daulah Qaramithah dinisbahkan kepada :
▬ Hamdân Qirmith, pemimpin mereka. 

Kemudian pengikut-pengikutnya dikenal dengan sebutan Qarâmithah. Daulah ini didirikan oleh :
▬ Abu Said al-Jannabi tahun 278 H berpusat di Bahrain. 

Daulah ini berkuasa selama kurang lebih 188 tahun. Menguasai daerah Ahsa’, Hajar, Qathif, Bahrain, Oman, dan Syam. 

Ketika mereka sudah memiliki kekuatan dan berhasil mendirikan daulah Bahrain, mereka melakukan :
▬ perampasan, 
▬ pembunuhan 
▬ dan pemerkosaan, 
▬▬ kekejaman yang mungkin tidak dilakukan oleh bangsa Tatar maupun kaum Nasrani sekalipun. 

Mereka inilah, yang telah bersekutu bersama :
▬ kaum Nasrani 
▬ dan Tatar (Mongol) 
▬▬ untuk melawan Islam dan kaum Muslimin. 

Di antara tokoh mereka yang menimpakan fitnah besar terhadap kaum Muslimin adalah Abu Thâhir Sulaimân bin Hasan al-Janâbi. 

.
Rentetan peristiwa
▬▬▬▬▬▬▬▬▬

●Tahun 294 H, Qaramithah dipimpin Zakrawaih menghadang :
▬ kepulangan jamaah haji 
▬▬ dan menyerang mereka pada bulan Muharram. 

Terjadilah peperangan besar kala itu. Di saat mendapat perlawanan sengit, Syi’ah Qaramithah menarik diri dengan nada bertanya, 
“Apakah ada wakil sultan di antara kalian?” 

Jamaah haji menjawab, “Tidak ada seorang pun (yang kalian cari) di tengah-tengah kami.” 

Qaramithah lalu berujar, “Maka kami tidak bermaksud menyerang kalian (salah sasaran).” Peperangan pun berhenti. 

Sesaat kemudian, ketika jamaah haji merasa aman dan melanjutkan perjalanannya, maka para pengikut Syi’ah kembali menyerang mereka. Banyak jamaah haji yang terbunuh disana. Adapun mereka yang melarikan diri, diumumkan akan diberi jaminan keamanan oleh Syi’ah. Ketika sisa jamaah haji tadi kembali, maka pasukan Syi’ah berkhianat dan membunuh mereka. 

Peran kaum wanita Syi’ah pun tidak kalah sadisnya. 
Paska perang, kaum wanita Syi’ah mengelilingi tumpukan-tumpukan jenazah dengan membawa geriba air. Mereka menawarkan air tersebut di tengah-tengah korban perang. Apabila ada yang menyahut, maka langsung dibunuh. Jumlah jamaah haji yang terbunuh saat itu mencapai 20.000 jiwa, ditambah dengan harta yang dirampas mencapai dua juta dinar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. 

Tahun 312 H, Qaramithah dipimpin Abu Thahir, putra Abu Said, menyerang jamaah haji asal Baghdad ketika pulang dari Mekah pada bulan Muharram. Mereka membunuh dan merampas hewan-hewan bawaan jamaah haji tersebut. Adapun sisa jamaah haji, ditinggalkan begitu saja sehingga mayoritasnya mati kehausan di tengah teriknya matahari. 

[Târîkh Akhbâr Qarâmithah hlm. 38] 
————————————————

●Tahun 315 H, Qaramithah berjumlah 1.500 tentara dipimpin oleh :
▬ Abu Thahir 
▬▬ maju menuju Kufah pada bulan Syawwal. 

Mereka dihadapi oleh pasukan Khalifah saat itu sebanyak 6.000 tentara. Walhasil, pasukan Syi’ah memenangkan peperangan dan berhasil membunuh mayoritas pasukan Kufah. 

●Tahun 317 H, Qaramithah sebanyak 700 tentara dipimpin :
▬ Abu Thahir, yang berumur 22 tahun, 
▬▬ mendatangi Mekah saat musim haji. 

Selanjutnya, mereka membunuh jamaah haji yang sedang menunaikan manasiknya. Sementara itu, Abu Thahir duduk di depan Ka’bah dan berseru, “Aku adalah Allah, demi Allah, aku menciptakan seluruh makhluk dan yang mematikan mereka.”
Abu Thahir segera memerintahkan pasukannya untuk mengambil pintu Ka’bah, dan menyobek-nyobek tirai Ka’bah. Salah seorang tentaranya memanjat Ka’bah untuk mengambil talangnya, namun tewas terjatuh. Ia juga memerintahkan salah satu tentaranya untuk mengambil Hajar Aswad.Tentara tersebut mencongkelnya dan dengan angkuhnya berseru, “Mana burung yang berbondong-bondong itu? Mana pula batu dari neraka Sijjil (yang menimpa pasukan Raja Abrahah yang hendak menghancurkan Ka’bah menjelang masa kelahiran Nabi)?” Setelah berlalu enam hari, mereka pulang membawa Hajar Aswad. 

Gubernur Mekah dengan dikawal pasukannya segera menemui pasukan Syi’ah tersebut di tengah jalan. Berharap agar mereka mau mengembalikan Hajar Aswad dengan imbalan harta yang banyak. Namun Abu Thahir tidak menggubrisnya. 

Terjadilah peperangan setelah itu.
Pasukan Qaramithah menang dan membunuh mayoritas yang ada di sana. Lalu melanjutkan perjalanan pulang ke Bahrain dengan membawa harta rampasan milik jamaah haji. Setelahnya, dibuatlah maklumat menantang umat Islam bila ingin mengambil Hajar Aswad tersebut, bisa dengan tebusan uang yang sangat banyak atau dengan perang.

Hajar Aswad pun berada di tangan mereka selama 22 tahun. Mereka lalu mengembalikannya pada tahun 339 H, setelah ditebus dengan uang sebanyak 30.000 dinar oleh al-Muthi’ Lillah, seorang khalifah Daulah Abbasiyyah.

Tahun 317 H, mereka menyerang jamaah haji di Masjidil Harâm, dan membunuhi para jamaah yang berada dalam masjid lalu membuang mayat mayat ke sumur Zamzam. Mereka membunuh orang orang di jalan-jalan kota Mekah dan sekitarnya. Jumlah korbannya mencapai tiga puluh ribu jiwa. Bahkan ia merampas kelambu Ka’bah dan membagi-bagikannya kepada pasukannya. Ia menjarah rumah-rumah penduduk Mekah dan mencungkil Hajar Aswad dari tempatnya untuk ia bawa ke Hajar (ibukota daulah mereka di Bahrain). 

Târîkh Akhbâr Qarâmithah hlm. 54 
————————————————

Imam Ibnu Katsir rahimahullah merekam kekejaman yang dilakukan oleh Abu Thâhir al-Janâbi al-Bâthini ini dengan berkata, “Ia menjarah harta penduduk Mekah dan menghalalkan darah mereka. Ia membunuhi manusia di rumah-rumah mereka hingga yang berada di jalan-jalan. Bahkan menjagal banyak jamaah haji di Masjdil Haram dan di dalam Ka’bah. Lalu pemimpin mereka, yakni Abu Thâhir –semoga Allâh Azza wa Jalla melaknatnya- duduk di pintu Ka’bah, sementara orang-orang disembelihi di hadapannya dan pedang-pedang berkelebatan membantai orang-orang di Masjidil Haram pada bulan haram (suci) di hari Tarwiyah yang merupakan hari yang mulia. Sementara Abu Thâhir ini berseru, “ Aku adalah Allâh, Allâh adalah aku. Aku menciptakan makhluk dan akulah yang mematikan mereka.
Orang-orang pun berlarian menyelamatkan diri dari kekejaman Abu Thâhir ini. Di antara mereka bahkan ada yang bergantung pada kelambu Ka’bah. Namun itu tidak menyelamatkan jiwa mereka sedikit pun. Mereka tetap ditebas habis dalam keadaan seperti itu. Mereka dibunuhi meskipun mereka sedang bertawaf…”
Beliau melanjutkan, “Setelah pasukan Qarâmithah ini melakukan aksi brutal mereka itu –semoga Allâh melaknat mereka- dan perbuatan keji mereka terhadap para jamaah haji, Abu Thahir ini menyuruh pasukannya agar melemparkan mayat-mayat yang tewas ke sumur Zamzam. Dan sebagian lain dikubur di tempat-tempat mereka di tanah haram bahkan di dalam Masjidil Haram. Lalu kubah sumur Zamzam pun dirobohkan. Kemudian Abu Thâhir memerintahkan agar mencopot pintu Ka’bah, melepaskan kelambunya, untuk ia koyak-koyak dan bagikan kepada pasukannya.” 

Al-Bidâyah wan Nihâyah (XI/160) 
———————————————

http://www.gensyiah.com/basyar-assad-keturunan-pencongkel-hajar-aswad-dari-kabah.html

FSA Menghadapi 3 Kubu Sekaligus di Suriah

bom mobil ISIS @alarabiya
Tiga tahun setelah dimulainya Revolusi Suriah, Free Syrian Army (FSA) saat ini dihadapkan pada tiga kubu yang harus mereka perangi, yang awalnya hanya ditujukan untuk pasukan rezim Basyar Al Assad.Di utara Syria , khususnya di Aleppo dan Idlib FSA telah memerangi pasukan dari organisasi ISIS dan baru-baru ini memakan 8 korban jiwa dari FSA karena bom mobil yang diledakkan oleh ISIS di Idlib . Meskipun dalam satu waktu mereka juga mengalami pemboman udara oleh pasukan rezim . Dan pertempuran FSA melawan pasukan rezim terus berlangsung di Aleppo dan di pedesaan Idlib, adapun di pedesaan Damaskus FSA memerangi milisi-milisi Syiah Hizbullah dan Abul fadhl Abbas di berbagai daerah .
Pertempuran terbuka FSA dengan banyak kubu yang mendapatkan sokongan penuh dan back up , sementara FSA sendiri kekurangan sumber daya dan amunisi .
Menurut pendapat Dr Fahad As Syulaimi , Ketua Forum Keamanan dan Perdamaian Teluk(Timur Tengah) , fokus yang terpecah ini melemahkan kemampuan bertempur FSA , contoh mencolok dari kasus tentara Jerman ketika bertempur menghadapi dua kubu dalam Perang Dunia II yang menyebabkan kerugian besar untuk mereka.
Dan As Syulaimi menjelaskan bahwa prinsip-prinsip perang adalah tiga dasar : kesatuan tujuan dan kesatuan usaha dan kesatuan komando , dan tiga hal ini tidak terwujud di Suriah , adapun yang terwujud di Suriah hanya satu cita-cita untuk menggulingkan rezim .
As Syulaimi melanjutkan bahwa apa yang terjadi di Suriah dari terpecahnya fokus FSA dalam banyak peperangan dan kelelahan luar biasa yang mendera karena banyak kubu yang diperangi, tentu saja hal ini mempengaruhi moral dan kekuatan dan semangat pendukungnya .
Sementara itu korban tewas dari pertempuran oposisi dengan ISIS di Suriah mencapai angka 1.000 jiwa seperti dilaporkan tim pemantau krisis Suriah.(iz)

syria

Pelukan kasih sayang pada kanak-kanak Suriah yang menjadi tetamu istimewa di negaranya...

Beliau antara pemimpin yang terkedepan dalam isu di Syria walaupun sahabat baiknya Morsi [Presiden Mesir] tidak dapat bersama-sama memperjuangkan dan membela rakyat Syria yang terus ditindas dan dizalimi regim assad dan sekutunya..

Kedengaran dari beberapa sumber mengatakan adanya sebuah negara Arab sedang berusaha untuk menggulingkan Erdogan. Sebuah negara yang sama membantu As Sisi dan Kudeta merampas pemerintahan Morsi.

Semoga Allah menggagalkan usaha jahat ejen-ejen dajjal ini....

Kita bersama Erdogan, kita bersama Turkey..
Kita bersama Morsi, kita bersama Mesir..

Doa kami kesejahteraan pada kalian pejuang Islam.
 

syria

Mayat seorang lelaki tua di Kem Pelarian Yarmouk di Damsyik. Menghabiskan sisa umurnya di rumah menahan kebuluran dan ketika ditemui mayatnya......... anda boleh lihat sendiri pada bulatan gambar tersebut...

Wahai bashar assad dan sekutumu syiah, kalian melakukan sekatan pada rakyat Syria dan juga rakyat Palestin yang berlindung di negara itu, kalian lebih terkutuk dari Iblis. 

Semoga Allah merahmati lelaki ini...

WAHAI SINGA BUMI SHAMKami wakilkanmu wahai Mujahid
Dengan doa kami titipkan,
Agar panji kemenangan di tunjang kebenaran
Moga kekuatan rohmu seperti gagahnya Umar Al-Khattab
Jiwamu sekental Ali Abi Thalib
Kebijaksanaanmu secerah jiwanya Abu Bakar
dan ketaqwaanmu sekuat Muhammad S.A.W
Moga Allah peliharamu dengan kekuatan

HIDUP MULIA MATI SYAHID
 

Syria

Pesan untuk kemanusiaan....ayahku terbunuh tahun 2013. semoga Allah SWT melindungi ibu saya pada tahun 2014
tiada gunanya mengucapkan "selamat tahun baru"
-----------------------

Syria

syria

Mereka telah menggalinya selama dua bulan untuk keluar dari pengepungan namun Hussein akhirnya [semoga mendapat syahid] telah terkorban ketika bertempur dengan regim assad pada 9hb lalu.

Semoga mereka dikurniakan Syurga Allah...

Syria

Siapa ambil peduli apa yang menimpa mereka ??

Tiada makanan dan minuman serta tiada bantuan perubatan... Rakyat Suriah dihimpit kebuluran dan serangan dari bashar assad dan sekutunya... 

Siapa ambil peduli apa yang menimpa mereka ??
 

SYRIAPembunuhan beramai-ramai selepas satu serangan udara tentera rejim, dan mangsa kebanyakannya kanak-kanak.

Hasbunallah Wa Ni'mal Wakeel

http://www.youtube.com/watch?v=fCF03KA2_d8

syria

Tak ada lagi yang tersisa di tempat ini kecuali harapan kami..

Semoga Allah berikan pertolongan dan kemenangan yang dekat kepada kami..

#Syria

syria

Kami tidak akan menjadi jahil sebagaimana yang Bashar Assad mahukan. Mereka mengebom sekolah-sekolah kami, tetapi kami akan terus belajar walau dalam gua sekalipun. Pendidikan adalah senjata kami untuk tanah air yang lebih baik dan bebas dari kezaliman.

ALLAHUAKBAR !Burung besi regim assad yang bertanggungjawab membunuh ribuan orang awam Suriah berjaya ditembak jatuh Mujahideen FSA di wilayah Darya semalam. 

Link : http://www.youtube.com/watch?v=vkf_6GYu9Jo&feature=youtu.be

KITA PERLU BELAJAR DARI MEREKAWalaupun negaranya masih bergolak, serangan bom tidak tentu masanya, ianya tidak mematahkan semangat kanak-kanak di Aleppo ini untuk belajar. Dari siang membawa ke malam, ilmu adalah kunci kejayaan, kunci kemenangan ummat Islam.
 

Dari Aleppo (Mujahidin Syria) Liwa Tawhid, di dalam masjid Umawi dengan ....

Dari Aleppo (Mujahidin Syria) Liwa Tawhid, di dalam masjid Umawi dengan  


In syaa Allah kami akan segera menang dan kita semua dapat sholat bersama-sama dengan para Mujahidin, dan mendengarkan kisah-kisah perjuangan mereka di dalam Masjid Umawi yang menjadi saksi sejarah kejayaan peradaban Islam di bumi Syam.

Aamiin.


Salam Jum'ah Mubaarakah "Jum'at Yang Penuh Keberkahan".

IBU... AYAH.... AKU RINDU.........Kanak-kanak Syria yang kini menjadi anak yatim piatu setelah ibubapanya dibunuh regim bashar assad. Kerana terlalu rindu, dia mengambil keputusan untuk tinggal dan tidur di tengah-tengah antara kuburan ibu dan ayahnya..

Semoga Allah ketemukan mereka sekeluarga di Syurga-Nya... 

Aamiin Ya Rabbal 'Alamin..

syria

Mukhayyam Yarmouk, 
tidak binasa oleh peluru pengkhianatan,
dan tidak musnah oleh pesawat kebencian,
tetapi ia lelah dengan derita pengepungan,
dan mengerang kelaparan,
Mukhayyam Yarmouk, dalam bahaya.

#saveyarmoukcamp #aqsasyarif #shitaaemergencyrelief

syria berdarah

Pandangan seorang kanak-kanak , Khadijah Ezzat dari mukhayyam Yarmouk..cukup untuk menjatuhkan dunia yang hina ini.

#saveyarmoukcamp #aqsasyarif #shitaaemergencyrelief

syria berdarah

Merenung, tertanya-tanya, adakah apa yang dikumpulkan daripada kayu-kayu api cukup untuk menyalakan hati nurani kaum Arab yang tidur?

#saveyarmoukcamp #aqsasyarif #shitaaemergencyrelief

Lebih 1,000 terkorban di Syria dalam 2 minggu


BEIRUT 16 Jan. - Seramai 1,069 orang terkorban dalam tempoh dua minggu pertempuran di antara rangkaian pejuang Islam al-Qaeda di Syria dan kumpulan penentang, kata sekumpulan pemerhati semalam.
Kumpulan Pemerhati Hak Asasi Manusia Britain di Syria berkata, jumlah mereka yang terkorban itu dibunuh dalam beberapa pertempuran dan pembunuhan sejak pertempuran tercetus di antara Kumpulan Negara Iraq dan Jajahannya (ISIL) dan pasukan penentang sejak awal bulan ini.
Katanya, jumlah mereka yang terkorban itu membabitkan 130 orang awam, 608 ahli kumpulan gabungan ISIL dan 312 ahli kumpulan rangkaian pejuang Islam al-Qaeda manakala 19 orang yang lain masih tidak dikenal pasti. - REUTERS


Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/utusan/Luar_Negara/20140117/lu_09/Lebih-1000-terkorban-di-Syria-dalam-2-minggu#ixzz2qbAhbfMy
© Utusan Melayu (M) Bhd 

Tweet dari Syikh Hassan Abiud (Pemimpin Liwa terbesar di Syria) Ahrar al Sham.(Semalam, Syria tidur dalam tangisan sementara Puak pengkhianat takfiri menjalankan agenda licik mereka menghantar pengikut mereka yang dipasang bahan letupan untuk meletupkan diri berhampiran Para Mujahidin dan bukannya mafia-mafia Rejim Assad. Terdapat ketika di mana kita kelihatan lebih 60 Mujahidin di Homs dalam sekali serangan berani mati puak Takfiri. Dan kesemua 60 Mujahidin itu adalah mereka yang terbaik dan berpengalaman berperang di medan Jihad. Mereka yang terbunuh itu sedang menghantar gandum kepada umat Islam yang kelaparan di Homs agar mereka dapat menghasilkan roti daripadanya.

Oh Homs, Mujahidin telah cuba untuk menghantar sedikit makanan tetapi dihalang Puak Takfiri. Jadi, siapa lagi yang dapat mengisi perut-perut yang sedang mengerang kelaparan itu? Bersabarlah, bersabarlah. Ya Muslimin, bantulah, bantulah mereka yang sedang kebuluran dan menunggu waktu mati kerananya atau saling mati berbunuhan)

________________________________________________

Saudara saudari yang dirahmati Allah, jika saudara berminat untuk memberi sedikit sumbangan untuk membantu program makanan kepada Umat Islam di Homs, saudara boleh menyumbangan kepada Tabung Syria Care seperti tertera di bawah:

Alamat: (SYRIA CARE OFFICE):
No.38B, jalan Bola Tampar 13/14, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

Kami mempunyai tabung khas untuk Syria:
Pertubuhan Sinar Damsyik Malaysia
Akaun Maybank: 562106630487
PayPal: AlEhsidek@gmail.com
Bank swift Code : mbbemykl
---------------------------------------------

[Kita hanya perlu memberi sedikit sumbangan tetapi saudara kita di Syria terpaksa bergadai nyawa mengagihkan sumbangan kita]