Friday, 11 July 2014

Zaman kanak-kanak mereka terpaksa dihabiskan dengan kerja-kerja orang dewasa..

Bila akan berakhir penindasan di Syria?



Penindasan yang sedang berlaku di Syria hanya dapat diselesaikan dengan satu perkara sahaja..Caranya mudah, pelaksanaannya memerlukan masa yang terlalu panjang berdasarkan keadaan umat islam sekarang yang amat lemah dan lalai..

Caranya adalah....BERSATU!!!

Imam Al-Qurthubi berkata:

"Sesungguhnya Allah Ta’ala memerintahkan persatuan dan melarang dari perpecahan. Karena sesungguhnya perpecahan merupakan kebinasaan dan persatuan merupakan keselamatan"

Oleh itu, marilah kita mula bersatu daripada sekarang!!!!!

PERISTIWA - PERISTIWA DI BULAN RAMADHAN



Ramadhan tahun 624... perang Badar
Ramadhan tahun 630... pembukaan kota Makkah
Ramadhan tahun 636... perang Qadisiyah
Ramadhan tahun 673.... pembukaan Rodus
Ramadhan tahun 711...pembukaan Andalus
Ramadhan tahun 1187.... perang Hitthin
Ramadhan tahun 1260.... perang Ein Jalout

Ramadhan tahun 2014.... kemenangan Syria InsyaAllah..