Tuesday, 29 January 2013

Kanak-kanak kecil ini tidak sepatutnya menjadi korban kepada kezaliman rejim Bashar

Kanak-kanak kecil ini tidak sepatutnya menjadi korban kepada kezaliman rejim Bashar jika mereka mempunyai sifat perikemanusiaan. Tetapi Marwah ‘Adil Bahar tiada pilihan lain kecuali mati mulia dengan pisau sembelihan tentera Bashar.