Wednesday, 2 July 2014

syria berdarah

Assad telah berjaya menjadikan Syria tempat yang paling berbahaya di muka bumi. Lebih teruk daripada Iraq dan Afghanistan! 
Tetapi, adakah kita melihat bahawa yang berperang ke atas Ahlu Al Sunnah di setiap tempat di atas muka bumi ini, dan mereka sentiasa bersaing untuk menghancurkan kehidupan Alhu Al Sunah untuk memenangi trofi daripada "Tempat Terburuk Di Bumi". 
Adakah kita akan bangun dan bersatu tidak lama lagi?

No comments:

Post a Comment