Friday, 29 August 2014

Sedikit perkongsian apa yang aku faham maksud dan erti Jihad...

Photo: Bismillah...

Sedikit perkongsian apa yang aku faham maksud dan erti Jihad... 

Jihad bukan sekadar mengangkat senjata...

Jihad di dalam Islam bermaksud mengerah sepenuh tenaga atau berjuang untuk menunaikan perintah Allah SWT dengan mengerjakan segala kebaikan dan meninggalkan segala kejahatan demi kebaikan... Jihad adalah sebahagian dari ajaran Islam yang menganjurkan kepatuhan kepada Allah SWT
dan hubungan damai dengan semua pihak...
Jihad melawan musuh yang memerangi hanyalah sebahagian dari pengertian...

 Jihad boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk... boleh dilakukan dengan lisan iaitu menasihati orang lain atau dengan tenaga iaitu dengan melakukan kerja kemasyarakatan untuk golongan yang kurang bernasib baik...
 Jihad bersenjata hanyalah salah satu dari bentuk jihad yang ada dalam Islam...
Manakala tujuan jihad juga adalah luas... antaranya menundukkan  nafsu yang ada dalam diri kita... Orang Islam dituntut untuk membangun kekuatan rohani dan moral untuk mengatasi segala cabaran hidup dengan penuh keyakinan... Oleh itu kita diwajibkan berjihad untuk melawan dan mengawal nafsu yang ada dalam diri agar tidak mendorong kepada kejahatan... Ini boleh dilakukan dengan melalukan proses pembersihan diri dari sifat-sifat yang keji dan memupuk sifat-sifat yang terpuji melalui ibadah2 yang dianjurkan oleh Islam seperti membaca Al-Quran...
berzikir... berpuasa... bersedekah dan mengamalkan adab yang mulia dalam tingkah laku...
 Jihad ini sebenarnya mendahului segala bentuk jihad yang lain termasuk jihad bersenjata kerana sukar sekali untuk seseorang itu melakukan kerja-kerja kebaikan dan pengorbanan yang besar di jalan Allah taala jika nafsu menguasai dirinya dan hatinya kosong dari keikhlasan... Orang Islam perlu berjihad untuk mempertingkatkan minda dengan ilmu dan menggunakan akal untuk kebaikan semua pihak... Ini boleh dicapai dengan membangun sikap terbuka untuk belajar sehingga diperingkat tamadun lain... Hanya dengan kesediaan untuk menerima dan membangun ilmu pengetahuan dari pelbagai sumber sahaja Orang Islam benar-benar dapat menjadi rahmat...
Orang Islam juga perlu berjihad untuk membimbing golongan ini dengan penuh hikmah melalui nasihat... teguran atau apa jua aktiviti yang boleh mengembalikan 
mereka ke jalan yang benar...

 Apabila negara di mana seorang Muslim itu tinggal diserang atau diceroboh secara tidak sah dan adil... wajiblah ke atas Muslim untuk mempertahankannya 
walaupun dengan mengangkat senjata...

Bentuk2 jihad yang relevan hari ini bergantung kepada keadaan sesuatu masyarakat Islam di sesuatu tempat... Para pemimpin masyarakat Islam di sesuatu tempat hendaklah membuat penilaian akan masalah2 besar dan utama yang dihadapi oleh mereka dan menetapkan keutamaan mereka...
Atas dasar ini... jihad bersenjata bukan sesuatu yang semestinya dilakukan oleh semua masyarakat Islam di tempat mereka berada dalam semua keadaan kerana setiap tempat mempunyai perbezaan permasalahan yang perlu ditangani dan keutamaan yanag perlu didahulukan...

Wallahualam....
Ahmad Salman Abdul Rahim
Bismillah...

Sedikit perkongsian apa yang aku faham maksud dan erti Jihad... 

Jihad bukan sekadar mengangkat senjata...

Jihad di dalam Islam bermaksud mengerah sepenuh tenaga atau berjuang untuk menunaikan perintah Allah SWT dengan mengerjakan segala kebaikan dan meninggalkan segala kejahatan demi kebaikan... Jihad adalah sebahagian dari ajaran Islam yang menganjurkan kepatuhan kepada Allah SWT
dan hubungan damai dengan semua pihak...
Jihad melawan musuh yang memerangi hanyalah sebahagian dari pengertian...

Jihad boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk... boleh dilakukan dengan lisan iaitu menasihati orang lain atau dengan tenaga iaitu dengan melakukan kerja kemasyarakatan untuk golongan yang kurang bernasib baik...
Jihad bersenjata hanyalah salah satu dari bentuk jihad yang ada dalam Islam...
Manakala tujuan jihad juga adalah luas... antaranya menundukkan nafsu yang ada dalam diri kita... Orang Islam dituntut untuk membangun kekuatan rohani dan moral untuk mengatasi segala cabaran hidup dengan penuh keyakinan... Oleh itu kita diwajibkan berjihad untuk melawan dan mengawal nafsu yang ada dalam diri agar tidak mendorong kepada kejahatan... Ini boleh dilakukan dengan melalukan proses pembersihan diri dari sifat-sifat yang keji dan memupuk sifat-sifat yang terpuji melalui ibadah2 yang dianjurkan oleh Islam seperti membaca Al-Quran...
berzikir... berpuasa... bersedekah dan mengamalkan adab yang mulia dalam tingkah laku...
Jihad ini sebenarnya mendahului segala bentuk jihad yang lain termasuk jihad bersenjata kerana sukar sekali untuk seseorang itu melakukan kerja-kerja kebaikan dan pengorbanan yang besar di jalan Allah taala jika nafsu menguasai dirinya dan hatinya kosong dari keikhlasan... Orang Islam perlu berjihad untuk mempertingkatkan minda dengan ilmu dan menggunakan akal untuk kebaikan semua pihak... Ini boleh dicapai dengan membangun sikap terbuka untuk belajar sehingga diperingkat tamadun lain... Hanya dengan kesediaan untuk menerima dan membangun ilmu pengetahuan dari pelbagai sumber sahaja Orang Islam benar-benar dapat menjadi rahmat...
Orang Islam juga perlu berjihad untuk membimbing golongan ini dengan penuh hikmah melalui nasihat... teguran atau apa jua aktiviti yang boleh mengembalikan
mereka ke jalan yang benar...

Apabila negara di mana seorang Muslim itu tinggal diserang atau diceroboh secara tidak sah dan adil... wajiblah ke atas Muslim untuk mempertahankannya
walaupun dengan mengangkat senjata...

Bentuk2 jihad yang relevan hari ini bergantung kepada keadaan sesuatu masyarakat Islam di sesuatu tempat... Para pemimpin masyarakat Islam di sesuatu tempat hendaklah membuat penilaian akan masalah2 besar dan utama yang dihadapi oleh mereka dan menetapkan keutamaan mereka...
Atas dasar ini... jihad bersenjata bukan sesuatu yang semestinya dilakukan oleh semua masyarakat Islam di tempat mereka berada dalam semua keadaan kerana setiap tempat mempunyai perbezaan permasalahan yang perlu ditangani dan keutamaan yanag perlu didahulukan...

Wallahualam....

No comments:

Post a Comment