Saturday, 22 February 2014

BERMAIN SYAHIDSeorang anak kecil syria di soal, apakah cita-citanya bila besar nanti?

Dia menjawab: Aku mahu syahid.

Kenapa kamu mahu syahid?

Dia menjawab: Sebab ayahku telah syahid dan aku juga mahu syahid seperti ayahku. 

via Green Project

No comments:

Post a Comment