Wednesday, 25 June 2014

syria berdarah

Kfarnabl adalah sebuah perkampungan kecil Sunni di Syria, ia tidak diketahui sebelum revolusi Syria, tetapi selepas revolusi bermula, ianya mendapat reputasi tinggi dari komik. Belum mendalam lucu yang mereka cuba hasilkan. Sejak bandar ini di serang oleh hampir semua askarnya, Assad, Hisbullat, AbuFadl Abbas dan ISIS, kini mereka muncul dengan imej baru.
Ramuannya di ambil dari segala bentuk boneka tentera secterian untuk mewujudkan kekacauan di timur tengah baru, dimasak oleh Obama dan Putin.

No comments:

Post a Comment