Saturday, 28 June 2014

syria berdarah

lagi serangan TERRoRIST pesawat regime Basyar Assad ke atas sekolah dan rumah awan muslim. siapa terrorist? adakah pduduk Islam dunia terrorist? Ada siapa peduli mahu bantu mereka saudara Islamku? ada? ada? ada siapakah berani bhadapan bom baramil bassar assad? ada siapa berani? jangan dihalang disekat orang Islam yg berani mbantu rakyat Islam syiria. cukuplah anda anda Diam tidak berbuat apa apa! tp INGAT! kamu jwb dihadapan ALlah SWT!

No comments:

Post a Comment