Tuesday, 8 July 2014

Ini lah kami...

Dia baru kehilangan rumahnya. Tapi dia tidak kehilangan senyumannya.

Ini lah kami... 
Kanak-kanak sunni dari kem pelarian Palestin Yarmok dekat Damsyiq.

Adakah kamu mampu tersenyum seperti saya?

No comments:

Post a Comment