Saturday, 23 August 2014

MENYEMBELIH MUSUH - PERBUATAN YANG TIDAK DI IKTIRAF ISLAMMemotong kepala musuh untuk dipertontonkan kepada orangramai bukan perbuatan yang diiktiraf oleh Islam. Apatahlagi membunuh mereka yang tidak terlibat di medan perang seperti wartawan. Ia sama sekali diharamkan oleh Syariat Islam yang mulia.

Tokoh besar tabi’i (murid para sahabat Nabi s.a.w) iaitu al-Zuhri menyatakan:

“Tidak pernah dibawa kepada Rasulullah satu kepala pun, tidak sekalipun dalam Perang Badar. Pernah dibawa kepala kepada (Khalifah) Abu Bakar, beliau membantahnya”. (Sunan Said bin Mansur, al-Mu’jam al-Kabir oleh al-Tabarani, Marasil Abi Daud dan Sunan al-Baihaqi).

Pada zaman dahulu, peperangan dan pembunuhan memang membabit pancung kepala. Semua pihak tanpa mengira agama. Pelbagai cara pembunuhan dilakukan dan pancung termasuk salah satu dari cara manusia membunuh. Kristian dalam sejarahnya sangat kejam, sering membakar manusia hidup-hidup. Sementara itu, Islam pula menjadikan pancung kepala sebagai cara hukuman bunuh dijalankan kerana ia paling pantas membunuh pesalah dan mengelakkan kesakitan. Apabila dengan pantasnya terputus badan dan kepala maka, tiada lagi nyawa. Bukan menyembelih manusia seperti yang ISIS lakukan. Nabi s.a.w bersabda:

“Allah telah menetapkan simpati untuk setiap perkara. Apabila membunuh maka elokkanlah cara pembunuhan”. ( Riwayat Muslim)

Disebut Perang Badar dalam kenyataan al-Zuhri tadi disebabkan perang tersebut membabitkan ramai musuh utama umat Islam termasuk Abu Jahal yang sangat zalim yang telah menyeksa dan membunuh dengan kejamnya ramai pengikut Nabi s.a.w. Dalam Perang Badar Abu Jahal telah dibunuh. Pun begitu tidak dibawa kepalanya kepada Nabi s.a.w.

Cerita kepala al-Aswad al-‘Ansi yang dibawa kepada Nabi s.a.w juga satu kekeliruan kerana al-Aswad itu dibunuh pada tahun ke sebelas Hijrah, di masa Nabi s.a.w telah pun wafat. (lihat: Ibn Hajar al-‘Asqalani, al-Talkhis al-Habir jld 4 ms 287. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

Ketika dibawa kepala musuh iaitu Yannaq yang menjadi ketua di pihak Rome kepada Khalifah Abu Bakar as-Siddiq, beliau membantah. Lalu mereka berkata:

“Wahai Khalifah! mereka itu melakukan yang sama kepada kita”. Jawab Khalifah Abu Bakar: “Apakah kamu jadikan Parsi dan Rome sebagai contoh teladan?!! Jangan bawa kepadaku kepala, cukuplah sekadar surat dan berita”. (Riwayat Said bin Mansur).

Abu Bakar as-Siddiq membantah perbuatan seperti itu sekalipun pada zaman tersebut yang manusia memang membunuh dengan demikian cara. Bahkan Abu Bakar tidak benarkan umat Islam meniru teladan buruk musuh sekalipun mereka berbuat demikian pada umat Islam.

Perbuatan ISIS di samping menyanggahi Islam, ia hanya menimbulkan fitnah terhadap umat Islam terutama di zaman ini. Pasti, tiada siapa yang waras menyukai apa yang dibuat oleh ISIS.

~ Petikan dari karangan Dr. Maza.

http://drmaza.com/home/?p=2742
 

No comments:

Post a Comment